2690 Προσκλητήριο γάμου με χρυσοτυπία
2690-22
2690-1TOP