2585 – Μοντέρνο Προσκλητήριο Γάμου
Προσκλητήριο διαφάνεια με εκτύπωση χρυσοτυπίας
Χαρακτηριστικά

Μοντέρνο Προσκλητήριο Γάμου διαφάνεια 2585.

Αποτελείται από εσωτερική κάρτα από διαφάνεια εκτυπωμένη με τη μέθοδο της θερμοτυπίας χρυσό foil, χρυσοτυπία.

 

 
TOP