2530 – Προσκλητήριο Γάμου
Χαρακτηριστικά

Προσκλητήριο Γάμου

Τιμή Τεμαχίου: 1,30 Ευρώ + ΦΠΑ 24%

Το συγκεκριμένο δείγμα έχει χρέωση ΑΠΛΗΣ εκτύπωσης 40 Ευρώ.

Εκτύπωση φακέλου, ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ με ΒΑΘΥΤΥΠΙΑ (έως 300τμχ.) 70 Ευρώ. (Προαιρετικά).

Η πρόσκληση μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε ποιότητα και χρώμα χαρτιού.
TOP