2401 – Προσκλητήριο Γάμου
Χαρακτηριστικά

Προσκλητήριο Γάμου

Τιμή Τεμαχίου: 2,10 Ευρώ + ΦΠΑ 24%

Το συγκεκριμένο δείγμα έχει χρέωση LETTERPRESS μελάνι
κατηγορίας Α (έως 300τμχ.) 85 Ευρώ και ΘΕΡΜΟΤΥΠΙΑ Πέρλα ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (έως 300τμχ.) 70 Ευρώ.

Εκτύπωση φακέλου ΘΕΡΜΟΤΥΠΙΑ Πέρλα ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (έως 300τμχ.) 70 Ευρώ (Προαιρετικά).

Η πρόσκληση μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε ποιότητα και χρώμα χαρτιού.
TOP