2323
Χαρακτηριστικά

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΓΑΜΟΥ

ΚΑΡΤΑ
Ποιότητα χαρτιού: Μεταλιζέ Ιβουάρ – 300gr
Μέθοδος Εκτύπωσης: Απλή εκτύπωση 2 όψεων

ΦΑΚΕΛΟΣ
Διάσταση: 16,5 x 23cm
Ποιότητα χαρτιού: Μεταλιζέ Sand – 300gr

Συνδυάζεται με εξωτερικό φάκελο 150gr.
TOP