ΚΟΥΤΙ Σ 753 – Προσκλητήριο Κουτί
Χαρακτηριστικά

Προσκλητήριο Κουτί Σ (20 x 11 cm)

Το εικαστικό μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το θέμα της πρόσκλησης που έχετε επιλέξει ή μπορούν να κατασκευαστούν με οποιοδήποτε από τα ειδικά χαρτιά μας.
TOP