Κουτί τσαντάκι
Χαρακτηριστικά

Κουτί τσαντάκι

7,5 χ 7,7 χ 4,5 εκ.

Εκτύπωση χρυσοτυπία
TOP